2017-10-16

Hero Image

Långsam jämställdhets-utveckling i EU

I veckan släppte EIGE, European Institute for Gender Equality, sitt senaste jämställdhetsindex. Samtidigt hölls en stor jämställdhetskonferens i Bryssel, där Nationella sekretariatet för genusforskning deltog.

– Jag är besviken, vi gör någonting fel. Bördan för jämställdhetsarbetet ligger fortfarande på kvinnor, vi måste skapa incitament för män att vara med, inledde Věra Jourová, EU-kommissionär för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet, dagen.

Gender Equality Index har funnits sedan 2013, men datan i indexet sträcker sig tillbaka till 2005. Statistiken kommer från organisationer som Eurostat, Eurofound, FN och WHO. Genom att samla mängder av könsuppdelad statistik blir det genom indexet möjligt att följa utvecklingen av jämställdhet över tid, och att jämföra utvecklingen länder emellan.

Indexet har släppts vartannat år, men tanken är att det framöver kommer att uppdateras årligen. Statistiken som samlas in är uppdelad på områdena arbete, pengar, kunskap, tid, makt och hälsa. Under perioden 2005 till 2015 har makt (representation på ledande positioner) utvecklats mest när det kommer till jämställdhet, vilket enligt EIGE:s forskare beror på att där var ett så stort jämställdhetsgap från början. Jämställdheten på området tid, alltså hur mycket tid som läggs på obetalt hem- och omsorgsarbete och fritidsaktiviteter, har stått stilla eller backat i EU.

I år var första gången som jämställdheten mellan kvinnor och män delvis analyserats utifrån ett intersektionellt perspektiv. Parametrar som funktionalitet, ursprungsland och familjesituation fanns med, val som kom sig av vilken data som fanns tillgänglig.
Under dagen i Bryssel fick EIGE ta emot kritik från flera konferensdeltagare som undrade vilken förståelse av intersektionalitet organisationen har när alla paneler under dagen bestod av vita personer samt att familjer förutsattes bestå av ett heterosexuellt par med barn. En fråga om när EU kommer att inkludera andra kön än kvinnor och män i jämställdhet skickades in anonymt från publiken.

– Det finns inte data, och därför inkluderas de inte i statistiken, förklarade Zuzana Madrova från EIGE.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo