2017-04-24

Hero Image

Kvinnor och män i Örebro län 2017

Nu är Länsstyrelsens nya fickbok gällande jämställdhet i Örebro län här! I boken används statistik för att visa olika förhållanden för män och kvinnor i länet, och målet är att sprida kunskap som kan leda till en mer jämställd medborgarservice.

​​​Kön har en grundläggande betydelse för människans möjligheter och villkor, på individ-, organisations-, och samhällsnivå i livets alla skeden. Örebro län präglas fortfarande av stora skillnader i livsförutsättningar mellan kvinnor och män. Det finns systematiska skillnader mellan kvinnor och män, och jämställdhet mellan könen kan därför inte behandlas som en isolerad fråga. Länsstyrelsen i Örebro län hoppas att denna fickbok kan belysa dessa skillnader på ett tydligt sätt.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo