2017-06-14

Hero Image

Kvalitet i skyddat boende

Vilka regelverk gäller när min organisation utför socialtjänst? Hur kan vi jobba för att utveckla kvaliteten i vår verksamhet? Välkommen till en utbildning med fokus på kvalitet i skyddat boende!

Länsstyrelserna bjuder in till en utbildning som ger kunskap om lagstiftning, föreskrifter och andra riktlinjer som reglerar kommuners och ideella organisationers arbete med att ge stöd och skydd till våldsutsatta. Utbildningen är också ett tillfälle att lära mer om systematiskt kvalitetsarbete och ett forum för erfarenhetsutbyte mellan de deltagande verksamheterna. Föreläsningar blandas med grupparbeten och övningar och utbildningen bygger mycket på deltagarnas delaktighet.

Utbildningen omfattar två dagar. Mer information om utbildningens innehåll och program för dagarna skickas ut efter sista anmälningsdag till de deltagare som fått en plats.

Länsstyrelserna har i uppdrag att stödja och stärka samordningen av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor. Utbildningen genomförs inom ramen för detta uppdrag och vänder sig till organisationer i det civila samhället som tillhandahåller skyddat boende.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig organisationer i det civila samhället som tillhandahåller skyddat boende. Målgruppen är ordförande, styrelseledamöter samt verksamhetsledare. Ett förändringsarbete kräver förankring i organisationen, utifrån detta vill länsstyrelserna att varje organisation ska anmäla minst 2 och max 3 deltagare.

Tid och plats

Utbildningen genomförs i Göteborg den 6–7 oktober 2017.

6 oktober 10.00-16.00. Registrering och fika från 9.30.

7 oktober: 8.30-15.00.

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg. Hitta hit.

Tillgänglighet

Tillgänglighetsanpassad toalett, hiss samt ramp finns. Uppge i samband med anmälan om du är i behov av tillgänglighetsanpassat hotellrum.

Anmälan senast 7 juli

Anmälan görs via e-post till Evelina Skog, Länsstyrelsen i Västra Götalands län på evelina.skog@lansstyrelsen.se.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo