2012-10-17

Kunskapscentrum för Jämlik vård får pris för bästa jämställdhetsarbete

Kunskapscentrum för Jämlik vård vid Västra Götalandsregionen tilldelas Jämställ.nus pris för bästa jämställdhetsarbete. Priset på 10 000 kronor delas ut av Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni under arbetslivsmässan WorkingLife i Stockholm den 17 oktober.

För tredje året i rad delar Jämställ.nu ut pris för bästa jämställdhetsarbete. I år går priset till Kunskapscentrum för Jämlik vård vid Västra Götalandsregionen.

I sin motivering förklarar juryn att vinnaren bedriver ett omfattade, strategiskt och resultatrikt arbete för att skapa en vård på lika villkor för kvinnor och män, pojkar och flickor.

– Det här priset är ett bevis för att vi är på rätt väg och det ger oss extra kraft och uthållighet att fortsätta vårt arbete, säger Sylvia Määttä, chef för Kunskapscentrum för Jämlik vård.

Det som särskilt utmärker Kunskapscentrum för Jämlik vård är de faktiska resultat som uppnåtts.

Till exempel rekommenderas kvinnor idag en annan operationsmetod än män för ljumskbråck,  efterssom könsuppdelad statistik och analys visade att kvinnor fick fler återfall och komplikationer än män efter operation av ljumskbråck.

Ett annat exempel är att fler kvinnor nu tar livmoderhalsprov i en stadsdel där få kvinnor tidigare genomgick provet. Resultatet uppnåddes efter att en buss sattes in där kvinnorna på plats kunde ta prov utan att boka tid, och lokala doulor användes till hjälp för informationsspridningen.

Det här är konkreta resultat som får stora effekter och faktiskt kan rädda liv. Resultaten påverkar dessutom många människor, med tanke på att det bor hela 1,5 miljoner invånare i regionen, och ca 49 000 av dessa arbetar inom hälso- och sjukvården. Det är även tydligt att Jämlik vård vid kartläggning och analys av jämställdheten tagit hänsyn till både kvinnor och mäns situation.

Kunskapscentrum för Jämlik vård arbetar med verksamhetsutveckling, utbildning och forskning. Målet är att vara med och utveckla vården så att patienter erbjuds en god, säker och jämlik vård vid varje tillfälle och på varje vårdnivå.

Hedersomnämnande

I år valde juryn att ge den ideella verksamheten Ungdom mot rasism och deras projekt jämställd antirasism ett hedersomnämnande. Projektarbetet har tagit sin utgångspunkt i medlemmarnas egna behov och önskemål, och juryn vill uppmuntra detta. Då många av de nominerade är offentliga verksamheter är omnämnandet ett led i Jämställ.nus strävan att på olika sätt nå andra aktörer, privata såväl som ideella.

– Det är mycket positivt att de ser på den diskriminering de vill motverka genom en jämställdhetslins, förklarar Lillemor Dahlgren, projektledare för Jämställ.nu.

Dessutom hoppas Jämställ.nu att de kan verka som förebild för andra föreningar och organisationer, och att fler kan se nyttan med att verksamhetsutveckla sitt arbete med ett jämställdhetsperspektiv.

Bakom priset står Sveriges Kommuner och Landsting, VINNOVA, Europeiska socialfondens Temagrupp Likabehandling och Nationella sekretariatet för genusforskning. Tillsammans driver de Jämställ.nu, och prsiet är ett sätt att uppmärksamma och uppmuntra jämställdhetsarbete.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo