2013-02-04

Hero Image

Kostnaden för kvinnors deltidsarbete kartläggs

De nordiska länderna har en hög förekomst av deltidsarbete, och det är framför allt kvinnor som arbetar deltid. En ny undersökning ska nu kartlägga vad deltidsarbete kostar för de anställda och deras familjer. Studien leds av Nationella sekretariatet för genusforskning och resultaten presenteras på en konferens i Stockholm i oktober 2013.

Undersökningen ska kartlägga de ekonomiska effekterna av deltidsarbete för anställda och för deras familjer, med inriktning på vad det får för konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män. Förutom löneskillnader ska studien också belysa pensioner och offentliga trygghetsförmåner. Eftersom många deltidsanställda delar försörjningsansvaret med en partner kommer intäkterna på både individ- och familjenivå att studeras. Vad som händer vid separation eller partnerns död ska också undersökas.

Undersökningen drivs inom ramen för NIKK – Nordisk information för kunskap om kön, ett nordiskt samarbetsorgan för att främja samarbete inom jämställdhetsområdet. NIKK finansieras av Nordiska ministerrådet och är placerat vid Nationella sekretariatet för genusforskning.

Marianne Sundström som är professor i arbetsmarknadsekonomi vid Stockholms universitet ska genomföra studien tillsammans med masterstudenten Alma Lanninger Wennemo. Resultaten presenteras på en nordisk konferens arrangerad av NIKK i samarbete med det svenska ordförandeskapet i NMR den 22 oktober i Stockholm.

Läs mer om projektet på NIKK:s webb

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo