2014-04-24

Hero Image

Konferens om makt i Umeå

Maktbegreppet är centralt för alla som jobbar med jämställdhet. Därför står det i fokus för g14-konferensen i Umeå i höst. Förhoppningen är att föra teori och praktik närmre varann.

Att utmana makten – challenging power; det är temat för den nationella konferensen som hålls den 26-28 november på Folkets Hus i Umeå. – Vi kan inte undvika maktbegreppet när det rör frågor om kön. Det är ett begrepp som vi ställs inför både teoretiskt och praktiskt och som är påtagligt inom livets alla områden, säger Monica Forsman, jämställdhetsdirektör på Länsstyrelsen Västerbotten som är medarrangör till konferensen. g14 är en återkommande genusforskarkonferens. Men i år integreras teori och praktik, både i programpunkter och genom mer samspel mellan forskare och praktiker. På så vis är konferensen också ett tillfälle att skapa nya forskningskonstellationer och utbyta erfarenheter. – Ambitionen är att öppna för diskussion mellan forskare och praktiker, det vill säga personer som dagligen arbetar med jämställdhetsfrågor i någon form, till exempel jämställdhetsstrateger, aktivister och personer som är aktiva inom ideella föreningar. Förhoppningen är att deltagare från olika håll ska få chans att gemensamt ringa in och adressera maktfrågor. – Jag hoppas på att vi kan föra forskningen och praktiken ännu närmare varandra och använda de kunskaper som inhämtas inom respektive område på ett bättre sätt. Jag hoppas på nya samarbeten, intressanta diskussioner och inspiration till att förändra mer, säger Monica Forsman. Konferensen är öppen för deltagare från hela Norden både inom och utanför akademins väggar. Arrangörer är Umeå centrum för genusstudier vid Umeå universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning och Sveriges Genusforskarförbund. Konferensen genomförs i samarbete med Umeå kommun och Länsstyrelsen Västerbotten.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo