2017-08-17

Hero Image
Bilden är från konferensen 2016.

Konferens: Maskulinitet och politik

Politiken har en lång historia av mansdominans – men är politik i sig maskulint? Mäns politiska makt har utmanats av såväl rösträttskvinnor som hashtag-feminister. Att förändra maskulinitetsnormer är idag en framträdande fråga i jämställdhetspolitiken. Konferensen riktar sig till dig som är politiker, arbetar inom statlig eller kommunal förvaltning, är verksam inom ideell sektor, är genusforskare eller bara är intresserad av området.

Maskulinitet i förändring är en konferensserie som belyser aktuell forskning såväl som praktiskt arbete. Konferensserien har ett brett köns- och genusperspektiv, men har en särskild betoning på pojkar, män och maskuliniteter. Konferenserna har getts sedan 2010 och sker i samarbete mellan Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.
Seminariet hålls den 11 oktober på City Konferenscenter i Örebro city. Dagen inleds klockan 08.45 och avslutas runt 16.30. Deltagande inklusive fika och lunch är gratis.
Anmälan krävs, och sista dag för anmälan är 2 oktober. Max antal deltagare är 160 personer, så vänta inte för länge med anmälan!
Vid sent avhopp (efter 9 oktober) debiteras en avgift på 500 kronor. 

Konferensen kommer gästas av flera olika föreläsare:
Jeff Hearn, professor i genusvetenskap, Örebro universitet
Magnus Jacobsson & Klas Hyllander, Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Niclas Järvklo, doktorand i idéhistoria vid Stockholms universitet samt handläggare vid socialdepartementets jämställdhetsenhet
Ulf Mellström, professor i genusvetenskap, Karlstads universitet
Diana Mulinari, professor i genusvetenskap, Lunds universitet
Sofia Strid, docent i genusvetenskap, Örebro universitet
Jonas Eriksson, Riksdagsledamot och gruppledare i riksdagen för Miljöpartiet, Kent Persson tidigare bl a Kommunalråd och landstingsråd, samt politsk sekreterara inom Moderaterna nationellt samt Lars Bäck Borgmästare i Farsta och tidigare Politisk sakkunnig hos Margareta Winberg , kommer att samtala om maskulinitet och politik utifrån deras erfarenheter och dagens föreläsningar.

Föreläsarna kommer reflektera över flera frågeställningar, exempelvis;
Kan politik förändra män och maskuliniteter?
Politiken blir annorlunda när män och maskuliniteter förändras?
Hur mäns relation till jämställdhet och feminism ser ut?
Populism särskilt tilltalar män?
Vad andelen män inom politiken har att göra med könat våld?
Hurdana män är som politiker och hur politiker är som män?

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo