2012-06-28

Kommuners och landstings tillämpning av Kvinnokonventionen granskad

FN:s Kvinnokonvention är inte ett aktivt verktyg i arbetet för jämställdhet i Sveriges kommuner och landsting. Flera tunga forskare och människorättsföreträdare ger regeringen hård kritik för att man inte följer de krav som konventionen ställer. Det visar en rykande färsk rapport som UN Women Sverige och Fredrika Bremer förbundet lanserar idag.

Rapporten Sverige + Kvinnokonventionen = sant? grundar sig på en enkät till 1000 politiker och tjänstemän i kommuner och landsting samt intervjuer med en rad experter. Trots att Kvinnokonventionen efter Barnkonventionen är den mest kända av FN:s kärnkonventioner har den ingen praktisk funktion i ett pågående jämställdhetsarbete i kommuner och landsting, vilket leder till kritik.

– Kommunerna är lika skyldiga att känna till och följa Kvinnokonventionen som regeringen är. De ska se till att alla beslut de fattar följer Kvinnokonventionen och tolka lagar och bestämmelser i enlighet med den. Det ingår i uppdraget för alla kommunala politiker och tjänstemän, säger Christina Johnsson, avdelningschef vid Raoul Wallenberginstitutet i ett pressmeddelande från UN Women Sverige.

I intervjuer med experter återkommer kritik av nuvarande och föregående regeringar för att de inte tar ansvaret för bristande regional implementering och okunskap om Kvinnokonventionen på allvar. Stöd och riktlinjer till kommuner och landsting saknas.

– Det är ett stort problem att regeringen som gjort åtaganden å rikets räkning inte har någon agenda om vad de vill med de mänskliga rättigheterna på nationell nivå. I grunden skickar det signaler om att det här inte är ett särskilt viktigt arbete, menar Hans Ytterberg, särskilda utredare av regeringens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter 2006-2009.

Vad krävs för att Kvinnokonventionen ska kopplas till jämställdhetsarbete och bli ett aktivt redskap? UN Women Sverige och Fredrika Bremerförbundet presenterar rapporten och väcker frågan på ett seminarium i Almedalen den 6 juli.

Ladda ner rapporten på UN Womens hemsida

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo