2015-11-05

Hero Image

JiM presenteras på Gender Summit i Berlin

European Gender Summit har i år temat "Mastering gender in research performance, contexts, and outcomes". Nationella sekretariatet för genusforskning är på plats för att tala om arbetet med jämställdhetsintegrering i myndigheter och jämställdhet inom universitet och högskola.

I Berlin 6-7 november hålls den sjunde European Gender Summit, GS7, en konferens som samlar forskare, politiker, beslutsfattare och andra intressenter kring frågor om genus och jämställdhet. Första konferensdagen fokuserar på frågor om jämställd och genusmedveten forskning och innovation, och dag två handlar om hur politiska åtgärder ska kunna uppnå varaktig, hållbar förändring.

Nationella sekretariatet för genusforskning har blivit inbjudet till GS7 att presentera sitt arbete med jämställdhetsintegrering och jämställdhet inom akademin.

”JiM är unikt och vi hoppas kunna inspirera till liknande satsningar i fler länder genom att beskriva vad som fungerat bra och vad vi möter för utmaningar.”

På konferensen kommer Fredrik Bondestam att presentera nyutkomna rapporten Fördelning eller förfördelning? Forskningsfinansiering, jämställdhet och genus – en forskningsöversikt. Lillemor Dahlgren berättar om sekretariatets stöd till 41 statliga myndigheter för att jämställdhetsintegrera sina verksamheter i uppdraget JiM, jämställdhetsintegrering i myndigheter. De kommer också att berätta om den nya regeringssatsningen att stödja jämställdhetsintegrering i landets alla universitet och högskolor, JiHU.

– Det finns ett stort intresse bland våra europeiska kollegor för JiM och sekretariatets arbete med att stödja myndigheter. JiM är unikt och vi hoppas kunna inspirera till liknande satsningar i fler länder genom att beskriva vad som fungerat bra och vad vi möter för utmaningar, säger Lillemor Dahlgren, verksamhetsledare för sekretariatets jämställdhetsuppdrag.

Sekretariatet arrangerar också tillsammans med norska Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-kommittén) ett socialt evenemang under konferensen, för att presentera sina verksamheter för konferensens deltagare.

Syftet med Gender Summit är att göra jämställdhet till norm inom vetenskap och att etablera genus som något primärt för att uppnå kvalitet inom forskning och för innovation. Konferensen etablerades 2011 i Europa och har anordnats fem gånger sedan dess, förutom i Europa i Afrika, Nordamerika och i Asien-Stillahavsområdet.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo