2016-09-12

Hero Image

JiHU i blickfånget på europeisk konferens

Josefine Alvunger och Ulrika Helldén, som arbetar för Nationella sekretariatet för genusforskning, kommer att vara huvudtalare på konferensen ”Gender Equality in Higher Education” som hålls i Paris 14-16 september. De ska presentera stödarbetet till regeringsuppdraget JiHU, Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet. Josefine ersätter Fredrik Bondestam som tyvärr blivit sjuk.

Konferensen samlar forskare och praktiker i Europa och är det huvudsakliga forumet för kunskaps- och erfarenhetsbyte om jämställdhet i akademin.

– Svensk jämställdhetspolitik generellt sett, och särskilt pågående uppdrag om jämställdhetsintegrering, väcker stor uppmärksamhet internationellt. Sekretariatets sätt att utveckla stödformerna för uppdragen med jämställdhetsintegrering i myndigheter och jämställdhetsintegrering i akademin är därför i blickfånget för flera aktörer med motsvarande utmaningar. Därför har vi en självklar plats på konferensen för att dela kunskaper, utbyta erfarenheter och skapa lärande, säger Fredrik Bondestam, verksamhetsledare för stöduppdraget vid Nationella sekretariatet för genusforskning.

Ulrika Helldén, projektsamordnare på sekretariatet, berättar att de under sin keynote ”Gender Mainstreaming Academia (GMA). Current Status and Future Challenges.” kommer att prata om den ambitionshöjning som skett i och med JiHU.

”Svensk jämställdhetspolitik generellt sett, och särskilt pågående uppdrag om jämställdhetsintegrering, väcker stor uppmärksamhet internationellt”

– Tidigare satsningar på jämställdhet i akademin har nästan uteslutande varit i projektform, utan tydlig koppling till de ordinarie processer där vi vet att ojämställdheten faktiskt uppstår och återskapas. Nu kan vi se till att långsiktigheten säkras. Från att sidoordna jämställdhetsarbetet kommer nu fokus riktas mot de ordinarie beslutsprocesserna, i hela verksamheten, säger hon.

Fler maktordningar än kön

Hon berättar också om att de kommer att tala om hur man kan fånga andra maktordningar än kön under jämställdhetsintegreringsprocessen.

– I uppdraget som stödfunktion har vi möjlighet att utmana förståelsen av jämställdhet och jämställdhetsintegrering och sammanlänka perspektiv och maktordningar som annars kan uppfattas som konkurrerande. Det handlar om att ta fram metoder och arbetssätt för ett kvalitetsutvecklingsarbete som tar hänsyn till fler maktordningar än sexism: rasism, heteronormativitet, social stratifiering och funkofobi för att nämna några.

Vägledning för jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet

På konferensen kommer JiHUs nya vägledning ”Guidelines for gender mainstreaming Academia” (”Vägledning för jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet” på svenska) att delas ut.

– Vi presenterar en unik, systematisk vägledning för jämställdhetsintegrering av akademin med verksamhetsanpassade, forskningsbaserade utgångspunkter som har bäring på centrala utmaningar med ojämställdhet i akademins kärnverksamheter. Konferensens tema jämställdhet i akademin har fått allt starkare betydelse för hela det forsknings-, utbildnings- och jämställdhetspolitiska samtalet eftersom det handlar om att säkerställa hög kvalitet, relevans och kritiska perspektiv i en verksamhet som syftar till att lösa samtida och framtida samhällsutmaningar, säger Fredrik Bondestam.

Ser fram emot att lära av andra

Både Ulrika Helldén och Fredrik Bondestam ser fram emot att lära av de andra deltagarnas arbete och erfarenheter.

– Jag hoppas kunna få inspel till hur vi kan vässa vårt stöd till de svenska lärosätena ytterligare, säger Ulrika Helldén.

– Att mötas över nations- och professionsgränser, med tvärande samtal mellan praktiker och forskare, stärker kunskapsutvecklingen och sätter samtidigt den svenska jämställdhetspolitikens utgångspunkter och effekter i kritisk belysning, fortsätter Fredrik Bondestam.

Vid konferensen i Paris kommer Ulrika Helldén tillsammans med Josefine Alvunger, kommunikationsstrateg vid sekretariatet, även att presentera vägledningen för jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet vid en session på tisdagen den 13 september.

Fredrik Bondestam kommer även att hålla en keynote om JiHU och jämställdhetsintegrering av akademin under Gender Summit 9 i Bryssel i november i år.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo