2013-05-08

Jämställt bland Sveriges chefer år 2031

Andelen kvinnliga chefer har ökat under det senaste decenniet och om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer lika många kvinnor och män att vara chefer 2031. Men bland de högre chefspositionerna är framstegen mindre – nästan 3 av 4 mellanchefer är män. Det skriver Sveriges chefsorganisation Ledarna i ett pressmeddelande (7/5).

Även om andelen kvinnliga chefer ökat har ökningen inte spridit sig jämnt bland chefsnivåerna. Av cheferna i första linjen är fyra av tio chefer kvinnor. På mellanchefsnivå är andelen en av fyra och bland Sveriges vd:ar är bara 12 procent kvinnor. Nästan nio av tio chefer uppger att deras överordnade chef är en man. Det visar Ledarnas Jämställdhetsbarometer 2013. – Utvecklingen går otroligt långsamt. Sverige har helt enkelt inte råd att slösa bort kompetens och därmed konkurrenskraft genom att fortsätta välja bort hälften av potentiella chefsämnen, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna, Sveriges chefsorganisation. Högst andel kvinnliga chefer finner vi i Stockholm, Uppsala och på Gotland. Lägst är andelen i Jönköping där bara 27 procent av cheferna är kvinnor. Den största procentuella ökningen har skett i Blekinge där 55 procent fler chefer är kvinnor idag jämfört med 2001. Andra län som sticker ut är Halland och Kronoberg som båda ökat med nästan 50 procent under samma period. Blekinge har andelen kvinnliga chefer ökat med mer än 50 procent på bara på decennium, medan andelen i Jämtland bara ökat med drygt 15 procent under samma period.  

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo