Hero Image

Almedalen 2015: #Jämställdhetsutmaningen

Vilka utmaningar står den svenska jämställdheten inför och hur möter vi dem? Det är frågor som står i fokus när Jämställ.nu arrangerar en heldag om jämställdhet i Almedalen.

För snart tio år sedan presenterades den senaste jämställdhetspolitiska utredningen. Trots att samhället och de politiska förutsättningarna förändrats sedan dess är målen för jämställdhetspoltiken alltjämt desamma.

Hur väl står sig de jämställdhetspolitiska målen 2015? Ger de vägledning för dagens jämställdhetsarbete? Hur effektivt genomförs jämställdhetspolitiken? Och vilken forskning är det som ligger till grund för den?

Till hösten presenteras en ny jämställdhetspolitisk utredning som belyser några av dessa frågor. Men redan den 1 juli bjuder aktörerna bakom portalen Jämställ.nu in till en heldag om utmaningarna som utredningen lyfter.

Under dagen presenteras utredningens preliminära resultat. Inbjudna politiker, praktiker, experter och forskare diskuterar jämställdhetspolitiken utmaningar och hur vi ska möta dem. Vi avslutar dagen med en debatt mellan den nuvarande och den föregående jämställdhetsministern! Allt samlas under #Jämställdhetsutmaningen

Tid: onsdag den 1 juli, kl. 10-15
Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4, Visby

Program finns att ladda ner till höger!

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo