2015-06-11

Hero Image

Jämställdhetspolitiska utmaningar i Almedalen

Hur effektivt genomförs jämställdhetspolitiken? Vilken forskning ligger till grund för den och hur står sig de jämställdhetspolitiska målen efter nästan ett decennium? Det är några av frågorna som tas upp när Jämställ.nu arrangerar en heldag om den nya jämställdhetspolitiska utredningen i Almedalen.

Tio år efter den senaste jämställdhetsutredningen har jämställdhetspolitiken flera utmaningar framför sig. Hur möter vi dem?

Till hösten presenteras en ny jämställdhetspolitisk utredning. Men redan den 1 juli bjuder aktörerna bakom portalen Jämställ.nu in till en heldag om utmaningarna som utredningen lyfter.

Under dagen presenteras utredningens preliminära resultat. Inbjudna politiker, praktiker, experter och forskare diskuterar jämställdhetspolitikens utmaningar och möjligheter. Dagen avslutas med en debatt mellan den nuvarande och den föregående Jämställdhetsministern.

– Det händer mycket på jämställdhetsområdet just nu. Jag hoppas att vi under dagen kommer få möjlighet att ”bråka” med frågor som handlar både om målen och innehållet men också om organiseringen, säger Kerstin Alnebratt på Nationella sekretariatet för genusforskning.

Om #Jämställdhetsutmaningen

Tid: onsdag den 1 juli, kl. 10–15

Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4, Visby

Arrangörer: Jämställdhetsutredningen tillsammans med Jämställ.nu, som ägs av Länsstyrelserna, Nationella sekretariatet för genusforskning, Sveriges Kommuner och Landsting, svenska ESF-rådet och VINNOVA

Medverkande i urval:

 • Maria Arnholm, partisekreterare, Folkpartiet
 • Kerstin Alnebratt, föreståndare, Nationella sekretariatet för genusforskning
 • Anne-Charlott Callerstig, fil dr i genusvetenskap, Örebro universitet
 • Jimmy Jansson, kommunalråd i Eskilstuna
 • Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia, Stockholms universitet
 • Åsa Regnér, jämställdhetsminister
 • Cecilia Schelin Seidegård, landshövding, Länsstyrelsen Gotlands län
 • Agneta Stark, fil dr och tidigare rektor vid Högskolan Dalarna
 • Peter Söderström, sociolog, Män för jämställdhet
 • Marie Trollvik, programchef, ESF-rådet
 • Peter Tai Christensen, utredare, Unionen
 • Anna Wahl, professor, KTH
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo