2013-09-06

Hero Image

Jämställdhet som mål eller medel?

Jämställdhet är ett kunskapsområde och därför behövs det utbildning för att ändra på normer. Det var en av slutsatserna på seminariet om Jämställdhet som mål eller medel? Med androstolen på scen uppenbarades bland annat normerna inom produktutveckling och hälsoteknik.

Kall, hård, obekväm, kränkande och utlämnande. Så beskrivs en gynekologstol i förarbetet till androstolen, som är en konceptuell produkt för allmän- och prostataundersökning på män. Androstolen har tagits fram av Högskolan i Halmstad och Sveriges innovationsmyndighet, VINNOVA och visar hur ett genusperspektiv kan synliggöra normer inom produktutveckling och hälsoteknik. – Varför har det inte funnits androstolar förut? Utgår man från att kvinnor är mer sjuka medan män inte är i behov av den typen av vård? Om man inte gör upp med normen då kan man inte heller tänka utanför den, sa Emma Börjesson, projektledare för androstolen, som var en av fyra medverkande under seminariet i Almedalen. Androstolen har väckt en del reaktioner och enligt Emma Börjesson så fyller den en viktig funktion. – Det finns behovsmotiverad forskning men någonstans måste man fråga sig vems behov som är i fokus. Både androstolen och gynstolen synliggör att det är läkarens behov som står i fokus och inte patientens. Enligt Emma Börjesson är androstolen ett tydligt exempel för att synliggöra jämställdhets- och genusperspektivet inom innovativa områden.

Jämställdhet en rättighet

Även regiondirektören för Gävleborg, Mats Törnqvist, hävdade att jämställdhet är ett kunskapsområde som kräver kontinuerlig utbildning och bra ledarskap. – Det finns forskning som tyder på att jämställdhet, tolerans och mångfald ger effekter på samhällsutvecklingen och att det inte enbart handlar om tillväxt. Många gånger knyter man jämställdheten till tillväxt, och det kan man i och för sig göra men det grundläggande perspektivet är att jämställdhet är en rättighet. Publiken efterfrågade konkreta tips på hur man kan arbeta med jämställdhet i en organisation. – Man kan till exempel ta in jämställdhetsarbetet i lönesamtal. Man kan fråga chefer eller mellanchefer hur de hanterar jämställdheten på sin avdelning och vilka handlingsplaner de har för att hantera frågan, sa Mats Törnqvist.

Om jämställdhet inte leder till tillväxt?

Ewa Gunnarsson, professor vid Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle på Luleå tekniska universitet, resonerade kring huruvida jämställdhetsfrågan har kommersialiserats och om den i så fall har fått ett högre värde, i och med att flera aktörer talar om jämställdhet utifrån tillväxt. – Det är alldeles för komplext att säga att jämställdhet per automatik leder till tillväxt. Jag skulle nog säga att de inte alltid går hand i hand, det kan det göra men det är inte givet. Och vad händer om jämställdhet inte leder till tillväxt? Vad gör man då? Så länge vi lever i ett demokratiskt samhälle borde jämställdhet ses som ett mål i sig, avslutade Ewa Gunnarsson. Seminariet Jämställdhet som mål eller medel? är ett av fyra seminarier som Jämställ.nu, Nationella sekretariatet för genusforskning, Sveriges Kommuner och Landsting, Tema Likabehandling, Tillväxtverket och VINNOVA arrangerade under Almedalsveckan 2013.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo