2014-11-25

Hero Image

Jämställdhet i skogssektorn diskuteras på G14

Genom att kombinera praktisk kunskap om skogssektorn med genusvetenskap vill vi hitta konkreta vägar framåt mot en jämställd skogssektor. Det säger Monica Forsman, jämställdhetsdirektör på Länsstyrelsen Västerbotten.

Skogsriket Västerbotten står för ett av seminarierna under den ­nationella genusforskarkonferensen g14 i Umeå. Under rubriken ”Skogssektorn – en framtidsbransch i utveckling” diskuteras bilden av branschen och hur aktörerna tillsammans kan utveckla hållbara strategier för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete.

– För att säkra framtida kompetens och arbetskraft behövs rekrytering från hela befolkningen. Aktörerna inom skogssektorn måste jobba tillsammans för att bryta den traditionella bilden av skogsbranschen som en arbetsplats bara för män, säger Pär Lärkeryd, vd för Norra skogsägarna och en av deltagarna i panelsamtalet.

Flera konkreta exempel

Flera exempel på jämställdhetsarbete inom skogssektorn från näringsliv, myndigheter och akademi kommer att presenteras under sessionen på g14. Syftet är att lyfta fram pågående satsningar och diskutera hur aktörerna gemensamt kan gå vidare.

– Det ska vara lika självklart för både kvinnor och män att äga och bruka skog, jobba eller driva företag i skogssektorn. Det handlar i grunden om makt, möjligheten att forma samhället och sitt eget liv, säger Monica Forsman.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo