2017-01-27

Hero Image

Få hjälp av Jämställ.nu:s experter!

Är du på Forum Jämställdhet i Örebro 31 januari-1 februari? Passa på att titta in till rådgivningsmottagningen, som Jämställ.nu står bakom.

Lider din verksamhet av vanföreställningen att samhället är jämställt? Vill du driva jämställdhetsfrågor men saknar gehör? Har du och chefen olika syn på problemet? Undrar du om ni är på rätt väg i er jämställdhetssatsning? Kom och prata med Jämställ.nu i monter 4 och 5! Vi har med oss ett gäng experter från Nationella sekretariatet för genusforskning, Länsstyrelserna och SKL som står redo att bolla alla typer av ojämställdhetsproblem, och förhoppningsvis lämnar du Jämställ.nu:s monter med ett recept för ökad jämställdhet i fickan!

Vi vill höra vad användarna tycker

På Forum Jämställdhet hoppas vi att ännu fler människor ska upptäcka portalen och därmed hitta verktyg och praktiska exempel för sitt jämställdhetsarbete. Vi hoppas också få träffa flera av våra 85 000 användare och låta dem bidra med tips och inspiration till portalen. Det kommer att finnas en kort användarundersökning som ska ligga till grund för att göra Jämställ.nu ännu bättre.

Passar både nybörjaren och veteranen

Jämställ.nu är en användbar kunskapsportal för alla oavsett vilken sektor en verkar inom eller vilken förkunskap en har. Därför hoppas vi träffa människor som är i startgroparna med sitt jämställdhetsarbete, eller som bara är intresserade av fältet, såväl som personer med lång erfarenhet av arbete med jämställdhetsfrågor. Vi ser också fram emot att träffa de myndigheter och lärosäten som Nationella sekretariatet för genusforskning stödjer genom regeringsuppdragen JiM, jämställdhetsintegrering av myndigheter, och JiHU, jämställdhetsintegrering i högskolor av universitet. Dessa myndigheters och lärosätens arbete och lärdomar kommer att bli till innehåll på Jämställ.nu tillsammans med allt användbart material som exempelvis kommuner och landsting redan bidragit med in till portalen.

Lista ditt jämställdhetsarbete i databasen ”Vem gör vad”

Vi vill få reda på vilka spännande jämställdhetssatsningar som görs ute i landet och lista dessa i vår databas ”Vem gör vad” så att alla kan få syn på det jämställdhetsarbete som bedrivs i en viss region eller i ett visst verksamhetsområde. Därmed kan människor få kontakt med varandra och utbyta erfarenheter av exempelvis metoder och extern kompetens.

Du som kommer från en myndighet som deltar i JiM (jämställdhetsintegrering i myndigheter) eller ett lärosäte (JiHU) är välkommen till montern för att hämta en knapp som visar det! Sätt den på tröjan så hittar ni varandra enklare för erfarenhetsutbyte.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo