2017-09-14

Hero Image

Inget att vänta på!

Länsstyrelsen Skåne och MUCF bjuder in till en dag om tidigt våldsförebyggande arbete med barn och unga 3 oktober i Malmö.

Hur kan en kommun arbeta för att tidigt förebygga våld och hot bland barn och unga? Vilka erfarenheter finns i Skåne och andra delar av Sverige av sådant arbete? Hur kan flera delar av en kommuns verksamhet och civilsamhället involveras i arbetet? Välkommen till en dag med fokus på tidigt våldsförebyggande arbete och hur vi kan utveckla detta arbete i Skåne!

För att främja och stötta det lokala våldsförebyggande arbetet i Skåne bjuder Länsstyrelsen Skåne och MUCF in till en dag där vi med utgångspunkt i handboken Inget att vänta på diskuterar tidigt våldsförebyggande arbete. Dagen innehåller både föreläsningar och grupparbeten, där utrymme finns för deltagarna att dela erfarenheter och idéer kring möjligheter och utmaningar för att utveckla och stärka det våldsförebyggande arbetet i sina organisationer.

Målgrupp: Personer som är delaktiga i en kommuns våldsförebyggande arbete, eller som vill bidra till att starta upp ett sådant arbete. Kanske jobbar du inom till exempel inom socialtjänsten, kultur- och fritidsverksamhet, barn- och ungdomsverksamhet, skolan eller en ideell förening engagerad i dessa frågor.

Tid: 09.30 – 15.30

Plats: Sankt Gertrud konferens, Östergatan 7B i Malmö.

Anmälan: Anmälan görs via denna länk

Det är gratis att delta och vi bjuder på fika och lunch. Sista anmälningsdag är den 24 september.

Tillgänglighet: Markplan. Tillgänglighetsanpassad toalett. Hörslinga.

Frågor? Kontakta Hanna Hansson på hanna.hansson@lansstyrelsen.se eller på 010-224 12 89.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo