2012-01-26

Hur efterlever kommuner och landsting Kvinnokonventionen?

UN Women Sverige har fått medel från Ungdomsstyrelsen för att, i samarbete med Fredrika Bremerförbundet, utreda i vilken utsträckning kommuner och landsting lever upp till FN:s kvinnokonvention.

Utredningen består dels av en webbenkät som skickas till politiker och tjänstemän med särskilt ansvar för jämställdhetsfrågor i Sveriges samtliga kommuner och landsting, och dels av uppföljande djupintervjuer. Syftet är bland annat att ta reda på:
  • vilken kunskap som finns när det gäller internationella styrinstrument för jämställdhet
  • i vilken utsträckning man utgår ifrån dem i ett pågående jämställdhetsarbete (och på vilket sätt) samt
  • vilket behov av ökad kunskap som finns

Utredningen ska resultera i en rapport som ska presenteras för ansvariga politiker och tjänstemän på sex regionala seminarier under maj och juni 2012. Hanna Glans och Bettina Rother från EQO – equal Opportunities genomför undersökningen på uppdrag av UN Women Sverige. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta: Anna Norlin, UN Women, 073 0448308, anna.norlin@telia.com Hanna Glans, EQO, 0707 138530, hanna.glans@eqo.nu

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo