2016-04-21

Hero Image

Hon, hen och han – en utställning om kön, genus och jämställdhet

”Hon, hen och han” är en vandringsutställning från SKL som just nu befinner sig i Uppsala kommun. Med design och statistik synliggör utställningen hur vi skapar kön från vaggan till graven och vad det får för konsekvenser.

”Tjejer är mjuka, killar är hårda. Tjejer kramas, killar brottas. Tjejer är tysta, killar hörs. Redan innan vi föds börjar omgivningen sortera oss. Och den som försöker ta sig över könsbarriären motas snabbt tillbaka till rätt sida.” Så beskriver Uppsala kommun utgångspunkten för utställningen som sedan den 17 april ägt rum på Ekonomikum.

Håller jämställdhetsfrågan levande

Utställningen bidrar till att uppmärksamma Uppsala kommuns jämställdhetsarbete, både för medborgarna men även internt. Flera kommunala verksamheter håller i seminarier där de berättar om sitt arbete, vilket kan ge inspiration till medarbetare som är verksamma inom andra områden.

–Förhoppningsvis bidrar det även till att skapa lite stolthet bland kommunanställda, för även om mycket arbete kvarstår att göra, görs det redan fantastiskt mycket som är värt att uppmärksamma, säger Milena Kraft som är utvecklingsledare i Uppsala kommun. Hon anser också att utställningen hjälper till att hålla frågan om jämställdhet levande då den ger skolklasser och arbetsplatser möjlighet till att reflektera och diskutera tillsammans kring kön, genus och jämställdhet.

”Det var mycket intressant och bra. Men det är inte bra att det finns så stora skillnader mellan kvinnor och män”

Positiva skolelever

Utställningen har redan haft fyra visningar med elever som går i fjärde klass och de var väldigt positiva. Milena citerar en av 10-åringarna som uttryckte en återkommande reflektion efter visningarna: ”Det var mycket intressant och bra. Men det är inte bra att det finns så stora skillnader mellan kvinnor och män”.

För den som vill lära sig mer om utställningens tema eller göra vidare pedagogiskt arbete finns ett kompletterande material som syftar till att både fördjupa förståelsen för frågor som rör kön och ge tips på konkreta övningar.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo