2013-03-05

Gratis webbutbildning i jämställdhet

Umeåregionens kommuner har tagit fram en utbildning för att sprida kunskap om jämställdhet till regionens arbetsgivare. Nu finns utbildningen Normstorm tillgänglig för andra arbetsgivare som arbetar med jämställdhet, gratis på webben.

Normstorm är en webbaserad utbildning som på ett lättillgängligt sätt ger arbetsgivare ökad kunskap i jämställdhetsfrågor. Bakom utbildningen, som är helt gratis, står Umeåregionen och dess jämställdhetsarbetsgrupp.

Utbildningen är utformad som en virtuell arbetsplats där kursdeltagaren besöker fyra rum och får lyssna på information, göra tester, se och analysera film samt reflektera kring jämställdhetsfrågor utifrån sin egen verksamhet. Det finns även ett stödmaterial framtaget till utbildningen.

Utbildningen ger också exempel på lokala arbetsgivare som valt att starta ett jämställdhetsarbete, bland andra det internationella skogsteknikföretaget Komatsu Forest i Umeå.

– Jämställdhet är en prioriterad fråga för oss på Komatsu Forest, både utifrån våra värderingar som företag men också utifrån behovet av kompetenta och engagerade medarbetare. För att kunna arbeta med jämställdhet behövs kunskap och vi tror att webbutbildningen kommer att kunna ge oss de redskap vi behöver för att jobba vidare, säger Kia Ronnhed, personalchef på Komatsu Forest.

Resultat av ett unikt samarbete

Webbutbildningen Normstorm har i ett första läge etableras som ett jämställdhetsverktyg för utvalda enheter och nyckelpersoner inom Umeåregionens sex kommunförvaltningar, men finns nu även tillgänglig för andra arbetsgivare på webben.

Webbutbildningen är framtagen av projekt Normstorm i Umeåregionen som är ett unikt samarbete mellan Umeåregionens kommuner, Umeå universitet, Arbetsförmedlingen och Skogstekniska klustret.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo