2018-02-23

Hero Image

Gratis tjänst ger information om föräldrastöd och tvångsäktenskap på flera olika språk

Nu uppdateras Länsstyrelsernas informationstjänst Infogeneratorn med fler sakområden. Med några enkla knapptryck kan du som arbetar med föräldrastöd eller våldsutsatta få fram korrekt information på flera olika språk.

För ett år sen lanserade Länsstyrelserna informationstjänsten Infogeneratorn, ett arbetsverktyg som gav alla som arbetar med våldsutsatta möjlighet att ge korrekt information på 24 olika språk. Nu uppdateras verktyget med fler sakområden, bland annat med information om föräldraskapsstöd och tvångsäktenskap.

– Det är viktigt att alla kan få rätt information om vad kommunen eller landstinget kan ge för stöd. Att få rätt information ska inte bero på om du kan svenska eller ej, säger Frida Darj, projektledare på Länsstyrelsen Skåne och ansvarig för Infogeneratorn.

Tjänsten består av en webbplats där du som användare väljer inom vilket sakområde du vill ha information, till vilken målgrupp och på vilket språk. Du kan också anpassa innehållet utifrån vilka insatser just din verksamhet erbjuder. Informationen kommer sedan ut som PDF eller som html så den går att använda på olika sätt, till exempel delas ut direkt till en klient eller publiceras på en hemsida.

Den tidigare versionen av Infogeneratorn har varit väl använd, fler än 5 000 användare hittills.

– Vi hoppas att denna version ska nå ännu fler användare med tanke på att vi nu har utökat tjänsten med ännu fler sakområden och vi vet att behovet är stort. Att få fram korrekt information på olika språk är ofta både dyrt och tidsödande. Denna tjänst är gratis, kräver inget inlogg och är enkel att använda, säger Frida Darj.

Länsstyrelserna har i uppdrag att stödja kommuner, idéburna organisationer och landsting i deras arbete med föräldrastöd och mot våld. Infogeneratorn är en del av det arbetet.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo