2012-09-19

Genus i depression på Bokmässan

En riktig karl reder sig själv. Eller? Den traditionella synen på manlighet har fortfarande inflytande på mäns hälsa. Ta del av forskning om genus och depression på Bokmässan.

Än har den traditionella synen på manlighet starkt inflytande på mäns hälsa. När det gäller depressioner får det tydliga konsekvenser, både i vården och för männens egna upplevelser. Det kan bli en fråga om liv och död: dubbelt så många kvinnor som män får depressionsdiagnos, men män tar livet av sig i dubbelt så hög utsträckning jämfört med kvinnor. Samtidigt finns exempel på hur genusnormer överskrids, vilket stärker individens kamp mot sjukdomen.

Nationella sekretariatet för genusforskning anordnar seminariet ”När man mår dåligt” på Bok och biblioteksmässan i Göteborg. I ett samtal med Ulla Danielsson, fil. dr i folkhälsa och klinisk medicin och Claes Ekenstam, fil. dr i idé- och lärdomshistoria, diskuteras ny forskning om genus och depression, mot bakgrund av en maskulinitet i förändring.

Tid: Fredag 28 september, 17.55-18.25
Plats: Forskartorget, monter B05:72

Ulla Danielsson forskar vid Umeå universitet och disputerade 2010 på avhandlingen Träffad av blixten eller långsam kvävning – genuskodade uttryck för depression i en primärvårdskontext, till vilken hon har intervjuat män och kvinnor med depression. Nyligen publicerade hon artikeln ”My greatest dream is to be normal”: the impact of gender on depression narratives of young Swedish women and men, som undersöker könade uttryck för depression hos män och kvinnor i tjugoårsåldern.

Claes Ekenstam är numera lektor vid institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. Han har bland annat forskat om män och gråt och var en av medarbetarna till antologin Rädd att falla, studier i manlighet. År 1993 disputerade han på avhandlingen Kroppens idéhistoria: Disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1750–1950.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo