2013-06-11

Fyra samtal om jämställdhet i Almedalen

Vad kostar manlighet? Har jämställdhetsfrågan kommersialiserats? Och vilka ska arbeta för att de jämställdhetspolitiskamålen uppnås? Det är frågor som diskuteras när Jämställ.nu tillsammans med några av landets tyngsta jämställdhetsaktörer bjuder in till samtal om jämställdhet under årets Almedalsvecka.

Tre frukostar med jämställdhet

Tisdag 2 juli: Vad kostar manlighet? När vi pratar om män och jämställdhet handlar det oftast om vad enskilda män skulle vinna på det. Sällan pratar vi om vad dagens manlighet kostar samhället i form av våld, kriminalitet, trafikolyckor, missbruk, utsläpp, ohälsa och en könsuppdelad arbetsmarknad. Måste det vara så här eller går det att ändra? Hur gör man det i så fall och vem är det som ska göra det? Medverkar gör bland andra mansforskaren Niclas Järvklo från Stockholms universitet och jämställdhetssamordnaren Carola Samuelsson från Borås stad. Onsdag 3 juli: Jämställdhet som mål eller medel? Jämställdhet lyfts allt oftare fram som ett verktyg för att nå ökad innovationsförmåga och som ett medel för hållbar tillväxt. Innebär detta att jämställdhetsfrågan har kommersialiserats? Och vad händer med jämställdheten om den inte bidrar till tillväxt? Kan vi betrakta jämställdhet både som ett politiskt mål och samtidigt som ett medel? Medverkar gör bland andra Ewa Gunnarsson, professor vid Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå Tekniska Universitet samt Mats Törnquist, regiondirektör, Gävleborg. Moderator är journalisten och ekonomen Mia Odabas. Torsdag 4 juli: Jämställdhetsintegrering – hur svårt kan det vara, hur enkelt kan det bli? Idag finns det ett stort antal verktyg och metoder att utgå ifrån i arbetet med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering som strategi har genom åren paketerats, konceptualiserats och förenklats, för att på så vis bli användbar för alla. Men hur enkelt kan det bli och fortfarande leda till jämställdhet? Påverkar paketeringen av strategin vår möjlighet att uppnå det jämställdhetspolitiska målet? Medverkar gör bland andra Lillemor Dahlgren, projektledare för Jämställ.nu och Jim, Jämställdhetsintegrering i myndigheter. Samtalet leds av Kerstin Alnebratt föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning och filosofie doktor i genusvetenskap. Tid och plats: Samtalen äger rum kl. 8.00–9.30 på Uppsala universitet, Campus Gotland, (tidigare Högskolan) i sal B15. Vi bjuder på frukost! Arrangörer: Arrangörer är Nationella sekretariatet för genusforskning, Sveriges Kommuner och Landsting, Tema Likabehandling och VINNOVA. Tillsammans står vi bakom Jämställ.nu, den nationella resursen för jämställdhet som samlar aktuell information om jämställdhet, praktiska exempel och verktyg. Onsdagens samtal arrangeras tillsammans med Tillväxtverket. Vi twittrar under hashtagen #vaknajämställ Dags att vakna – tre frukostar med jämställdhet på Facebook

Ett samtal om vägar till jämställdhet

Fredag 5 juli: Mål i sikte? Ett samtal om vägar till jämställdhet Sedan mars 2006 är det övergripande målet för jämställdhetspolitiken att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. När det jämställdhetspolitiska målet togs fram betonades särskilt vikten av samverkan mellan samhällets olika aktörer – till exempel kommuner, landsting, myndigheter, arbetsmarknadens parter och ideella organisationer på alla nivåer – för att målet ska uppnås. Det konstaterades även att arbetet måste få genomslag inom alla politikområden. Arbetet för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet berör många aktörer, men vem gör jobbet? Medverkar gör bland andra jämställdhetsminister Maria Arnholm, Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet, och Mikael Sjöberg, ordförande för delegationen för jämställdhet i arbetslivet. Tid och plats: Fredag 5 juli kl. 10.30–12.00 (mingel från kl. 10.00). Ingen föranmälan krävs. Länsstyrelsens trädgård, Strandgatan 1, Visby. Ingång från Korsgatan. Arrangörer: Arrangörer är Jämställ.nu, länsstyrelserna, Nationella sekretariatet för genusforskning, Sveriges Kommuner och Landsting, Tema Likabehandling och VINNOVA. Mål i sikte? Ett samtal om vägar till jämställdhet på Facebook.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo