2013-05-07

Fyra miljoner till nationell satsning på jämställdhet

Regeringen har beslutat att ge Länsstyrelsen i Gotlands län sammanlagt 4,5 miljoner kr för att stärka länsstyrelsernas arbete med jämställdhetsintegrering. Genom att ge det regionala jämställdhetsarbetet förnyad kraft vill regeringen stärka genomförandet av jämställdhetspolitiken.

Hösten 2012 undersökte Länsstyrelsen i Gotlands län hur en utvecklingssatsning för att stärka länsstyrelsernas arbete med jämställdhetsintegrering skulle kunna utformas.

Studien resulterade i rapporten Jämställdhet i alla län där de bland annat föreslog en nationell samordning av länsstyrelsernas arbete med jämställdhet och ett gemensamt stöd i arbetet med att ta fram regionala strategier för jämställdhet.

Nu har regeringen beslutat att ge Länsstyrelsen i Gotlands län 4,5 miljoner för att genomföra utvecklingssatsningen under 2013 och 2014. I uppdraget ingår att samordna länsstyrelsernas arbete, ge stöd till länsstyrelserna och erbjuda kompetensutveckling.

– När utvecklingssatsningen är slut 2014 har vi konkreta exempel från varje län där länsstyrelserna bidrar till att öka jämställdheten, säger Elin Turesson, särskilt sakkunnig i jämställdhet, i ett pressmeddelande (7/5).

Uppdraget innebär att vi ska skapa så goda förutsättningar som möjligt så att alla länsstyrelser kan göra sitt bästa i varje län. Det handlar t.ex. om erfarenhetsutbyte mellan länsstyrelserna, utbildningsinsatser samt insamling och spridning av goda exempel, fortsätter hon att berätta.

I uppdraget framhåller regeringen att dokumentation och spridning av lärande exempel som tas fram inom uppdraget bör publiceras på Jämställ.nu.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo