2017-09-01

Hero Image

Framgångsrikt jämställdhetsarbete i skolan

Genom att systematiskt arbeta med jämställdhet har Järvenskolan Tallås i Katrineholm lyckats få normkritiken att fästa bland både lärare och elever, skriver Svenska Dagbladet. En av nycklarna har varit att integrera jämställdheten, i stället för att anamma fler riktlinjer.

Arbetet har pågått i flera år och började med att lärarna på Järvenskolan Tallås fick fundera över sitt eget beteende. Det visade sig att lärarna hade del i att pojkarnas utrymme i klassrummet var större än flickornas.

-Om några flickor klagade på att ”Kalle är jobbig och kastar saker på oss”, så kunde det hända att jag tonade ner det och sade ”jamen, det är väl inte så farligt”, säger Sid Jordan, lärare och jämställdhetsombud, till tidningen.

Nu arbetar skolan aktivt för att göra det socialt accepterat för pojkar att vara studiemotiverade bland annat genom nolltolerans mot så kallade skojbråk och genom att ha återkommande temadagar för eleverna om jämställdhet.

Frejaskolan i Gnesta har varit en inspiration i arbetet. Där har personalen arbetat systematiskt med jämställdhet under många år och 2013 berättade Jämställ.nu om att pojkarna där gick ut nian med högre betyg än rikssnittet som resultat.

 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo