2016-10-20

Hero Image

Vi ses på Forum Jämställdhet!

Kom och besök mängder av intressanta seminarier och föreläsningar, och utveckla både din kompetens och ditt professionella nätverk. Konferensen arrangeras i Örebro
31 januari till 1 februari 2017.

Programmet innehåller föreläsningar av en bredd spännande personer, fördjupande seminarier och interaktiva verkstäder. Med goda exempel på jämställdhetsarbete, skarpa analyser och nya idéer är syftet att du som besökare ska få med dig verktyg för att skapa bättre och mer jämställda verksamheter. Det är också under Forum Jämställdhet som årets jämställdhetspris delas ut.

Konferensen vänder sig till alla som arbetar med ledning och verksamhetsutveckling eller genomförande på alla nivåer i kommuner, landsting och myndigheter, liksom i fackförbund, företag och organisationer. Kanske är du chef eller förtroendevald, controller eller sakkunnig. Kanske har du en titel som planerare, strateg eller samordnare där jämställdhet ingår? Eller jobbar du med verksamhets- eller kvalitetsutveckling som konsult, i ett företag eller i en stor organisation?

Jämställ.nu i Advisory board

Forum Jämställdhet arrangeras av Kvinnolobbyn, och Jämställ.nu representeras av Lillemor Dahlgren som sitter i Advisory board och är verksamhetsansvarig för stödsatsningen till myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering. I Advisory board finns även Helén Lundkvist Nymansson och Lillemor Harnell från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som är en av portalägarna bakom Jämställ.nu. 

Nationella sekretariatet för genusforskning samordnar anmälningar från dig som arbetar på en myndighet eller ett lärosäte som deltar i programmen JiM, jämställdhetsintegrering i myndigheter, eller JiHU, jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet. Kontakta sebastian.kallstrand@genus.gu.se så hjälper vi dig.

Jämställdhetsperspektiv i budget, styrning och verksamhetsutveckling

Forum Jämställdhet utgår från jämställdhetsintegrering, vilket innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i alla delar av alla processer. Då bidrar jämställdhetsperspektivet till att förbättra den ordinarie verksamheten, istället för att bli ett sidoprojekt. Jämställdhetsintegrering är en strategi som passar så väl myndigheter och kommuner som organisationer och företag. Forum Jämställdhet har fokus på att integrera ett jämställdhetsperspektiv i budgetar, styrning och verksamhetsutveckling.

Var: Conventum kongress och konferens i Örebro

När: Kl. 10.30 den 31 januari till 1 februari 2017

Anmälan (för dig som inte deltar i JiM eller JiHU): Anmäl dig på forumjamstalldhet.se

Efter konferensens första dag är de tusen deltagarna välkomna att besöka musikfestivalen Equal at Heart som består av 15 musik- och kulturakter som framförs på olika scener runt om i Örebro.

 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo