2012-10-25

Hero Image

Försäkringskassan ska studera den ojämställda sjukfrånvaron

Försäkringskassan får i uppdrag att genomföra en studie av kvinnors och mäns sjukfrånvaro efter första barnets födelse. Syftet med studien är att öka kunskapen om varför kvinnor är sjukfrånvarande i samband med föräldraskap i större utsträckning än män.

Regeringen anser att det behövs mer kunskap om kvinnors och mäns sjukfrånvaro efter första barnets födelse. Försäkringskassan får därför i uppdrag att studera skillnader mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro i samband med föräldraskap, skriver regeringen i ett pressmeddelande (25/10). Syftet med Försäkringskassans studie är att öka kunskaperna om de kvinnor som i samband med föräldraskap är sjukfrånvarande i ökad utsträckning samt vad denna skillnad i kvinnors och mäns sjukfrånvaro beror på. Dessa skillnader har under lång tid varit bestående. – En av de stora frågorna inom sjukförsäkringen nu är skillnaden mellan mäns och kvinnors sjukfrånvaro efter första barnets födelse. Det är angeläget att få svar på vad det beror på. Kvinnornas sjukfrånvaro är en viktig jämställdhetsfråga. Det kan få allvarliga konsekvenser eftersom det också ökar risken att få lägre inkomster, som på sikt även kan leda till en lägre pension, säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Försäkringskassan ska redovisa sitt uppdrag till Socialdepartementet senast den 30 oktober 2013.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo