2016-12-02

Hero Image

Följ sista konferensen om maskulinitet på webben

Tisdag den 6 december genomför SKL den fjärde och sista av höstens konferenser om maskulinitet och jämställdhet. Alla ni som inte har möjlighet att vara med på plats kan följa större delen av dagen direkt på webben.

På programmet står bland annat ett spännande panelsamtal med genusforskaren Roger Klinth, Linköpings universitet, Luis Lineo, ordförande Män för jämställdhet och Palle Storm, socionom och doktorand i socialt arbete vid Stockholms universitet.

Fyra olika aktörer kommer att berätta hur de på olika sätt utmanar föreställningar och förväntningar om manlighet:

• Normstorm – normkritiskt metodstöd och bildpedagogik. Från skolan till det offentliga rummet, Jönköpings kommun.

• Att förebygga våld – det är inget att vänta på! Stockholms stad och Män för jämställdhet.

• Trygghet genom normkritik, Järvenskolan Tallås, Katrineholms kommun.

• MUM, Mottagningen för unga män – om män som bryter normer, Göteborgs Stad.

Konferensen pågår 9.30 till 16.30.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo