2017-05-23

Hero Image

Färre medelmåttiga män med kvotering

I en ny studie från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, visar tre forskare att kvotering av kvinnor kan leda till ökad kompetens hos män och fler kvinnor på toppositioner. Kvotering stoppar helt enkelt medelmåttiga män, enligt studien.

Det är Ola Folke, docent i statskunskap och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Torsten Persson, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet och Johanna Rickne, docent i nationalekonomi, forskare vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet och affilierad till Institutet för Näringslivsforskning och Uppsala Center for Labor Studies, som har gjort studien om kvotering genom att undersöka effekterna av Socialdemokraternas initiativ ”Varannan damernas” på valsedlarna 1994.

– De som argumenterar för att kvotering står i motsatsförhållande till meritokrati antar att rekrytering utan kvotering är meritokratisk. Men detta antagande saknar klar empirisk grund. Vår analys pekar tvärtom på att medelmåttiga politiska ledare tenderar att rekrytera medelmåttiga personer av samma kön, säger Torsten Persson i ett pressmeddelande från SNS.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo