Hero Image

Teori

Jämställdhet är ett kunskapsområde som inte får reduceras till att enbart bli en fråga om värderingar och attityder. Därför krävs förståelse för hur jämställdhet och ojämställdhet skapas och upprätthålls.

Här beskriver vi teorier som är centrala i jämställdhetsarbetet.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo