Hero Image

Queerteori

Det centrala inom queerteorin är att ifrågasätta normer. Queer ifrågasätter det som vi uppfattar som normalt i vårt samhälle.

Queer ger redskap till att ifrågasätta det som i samhället ses som sanningar, som det naturliga, oavsett om det handlar om sexualitet, genus eller någon annan form av normalitet.

Begreppet queer kan i sig beteckna många saker; allt ifrån avvikande, en teori, en beteckning på gruppen homo- och bisexuella och transpersoner och ibland även en benämning på dem som i största allmänhet faller utanför normen. Begreppet har sitt ursprung i den homopolitiska rörelsen vilket gör att det är brottet mot sexuella normer, strukturer och identiteter som står i fokus i de flesta queerteoretiska studier.

Centralt inom queerteorin är ifrågasättandet av:

  1. sexuell identitet (eller identitet överhuvudtaget) som en personlig egenskap och som grund till politiska rörelser
  2. fenomenen ”heterosexualitet”, ”homosexualitet”, ”kvinna” och ”man” såsom naturgivna.

Inom queerteorin kan bilden av ett naturligt kön inte ses som en neutral sanning, utan det ses som något påtvingat. Det är ett regelverk som inte bara säger hur man ska vara man eller kvinna utan även att man ska vara man eller kvinna.

Kategorierna man och kvinna existerar inom en heterosexualiserad förståelseram, i vilken två separata kön framställs som de enda möjliga identiteterna. Inom dessa ramar finns endast alternativen ”kvinna” och ”man”. De ställs i motsats till varandra både kroppsligt och beteendemässigt och de förväntas även åtrå och begära varandra. För att framstå som en kvinna krävs därför dels att ha en kvinnokropp, uppträda (gå, stå, klä sig) sig så som anses kvinnligt samt att presentera rätt sorts begär, nämligen det heterosexuella.

Queerteori kan även användas för att tänka allmänt kring normalitet, normaliseringsprocesser samt makt.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo