Årtalsquiz

I början av en kunskapsprocess kan det vara bra att på ett lekfullt sätt få information och möjligheter till reflektion. Ett årtalsquiz ger fakta och möjlighet att reflektera över hur framgångar föregåtts av kamp.

Årtalsquiz är en ingång att börja prata om ojämställdhet/jämställdhet.
Metoden ger historiska fakta och möjlighet att reflektera över hur framgångar föregåtts av kamp. Quizet ger även möjlighet att reflektera över vad som är självklart idag och vad som kanske kommer att vara det imorgon.

Gör så här:

Årtalsquizet kan göras på olika sätt. Du kan:

  1. Dela ut papper med händelser och årtal i gruppen. Läs sedan varje fråga högt och låt deltagarna själva kryssa i det svar de tror stämmer. Gå sedan igenom de rätta svaren och passa på att prata lite om det som skedde vid varje årtal.
  2. Dela in en större grupp i mindre grupper. Ge varje grupp ett papper med händelser och årtal och låt grupperna, inom en given tidsram, svara på frågorna.
  3. Återsamla sedan grupperna för gemensam genomgång av rätt svar. Då kan du passa på att berätta lite om det som skedde vid varje årtal.

Exempel på händelser och årtal finns att ladda till höger.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo