2012-06-12

Få sökte jämställdhetsbonus

Försäkringskassan betalade ut 135 miljoner kronor i jämställdhetsbonus till ca 35 000 föräldrar 2011. Det innebär att drygt hälften av de som skulle kunnat få bonusen ansökte, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande (12/6).

Försäkringskassan betalade ut 135 miljoner kronor i jämställdhetsbonus till ca 35 000 föräldrar 2011. Det innebär att drygt hälften av de som skulle kunnat få bonusen ansökte, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande (12/6).

Jämställdhetsbonusen infördes 2008 för att uppnå ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen och öka jämställdheten på arbetsmarknaden.

Jämställdhetsbonusen betalas ut till den förälder som tagit ut flest dagar och beräknas utifrån det antal föräldrapenningdagar som den andre föräldern har tagit ut. Maxbeloppet är 13 500 kronor per år.

2011 tog 65 000 föräldrar ut 2,17 miljoner föräldrapenningdagar som skulle kunna ge jämställdhetsbonus. Men endast 35 000 av dem sökte och blev beviljade förmånen.

Det innebär att 54 procent av dem som bedömts kunna söka har gjort det och beviljats jämställdhetsbonus för 2011. Motsvarande siffra för 2012 är 56 procent.

– Vi vet att föräldrar tycker att det har varit krångligt att förstå reglerna och det kan vara en förklaring till att bara ungefär häften söker den ersättning de har rätt till, säger Sofie Cedstrand, analytiker på Försäkringskassan.

Från och med i år minskar krånglet och det blir enklare att få jämställdhetsbonusen för dem som har rätt till den. Bonusen betalas ut automatiskt och i direkt anslutning till att de bonusgrundade dagarna används. Dessutom har kravet på att den andra föräldern måste arbeta tagits bort.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo