2012-10-02

EU-medel för ett jämlikt arbetsliv?

Hur har våra EU-medel bidragit till ett mer jämlikt arbetsliv för kvinnor, män och andra? Vad har vi uppnått och vad kan förbättras till nästa programperiod 2014-2020? Det är frågor som diskuteras under Jämställ.nus seminarium på årets Working Life.

Den 17 oktober arrangerar Arbetsmiljöforum och Du&jobbet för femte gången Working Life. På mässan, som samlar chefer, personalansvariga, skyddsombud, experter, forskare och praktiker, arrangerar Jämställ.nu seminariet Tack Barosso, för bättre arbetsplatser i EU!

Under seminariet berättar tre projekt som är finansierade av Europeiska Socialfonden hur deras projekt skapat bättre verksamhet för både kvinnor och män, flickor och pojkar och vilken betydelse EU-medlen haft.

Medverkar från projekten gör Wendela Öberg ( You Learn), Torbjörn Messing ( Jämbredd), Carlos Díaz (Mervärt).

Dessutom diskuterar Gunnar Anderzon, SKL, Marianne Öberg-Håkansson, Svenska ESF-rådet, Eva Wittbom, Ekon Dr, Företagsekonomi, Stockholms universitet, Ann-Christin Ahlberg, Riksdagsledamot och Lina Nilsson, Utbildningsdepartementet vad som åstadkommits i nuvarande programperiod och vad som kan förbättras i nästa.

Läs mer om Working Life och läs hela programmet.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo