2013-11-26

Eskilstuna kommun vinnare av priset årets jämställdhetsarbete

2013 års bästa jämställdhetsarbete har Eskilstuna kommuns kultur- och fritidsförvaltning utfört. De står därför som vinnare när Jämställ.nu för fjärde året delar ut pris.

– Det känns enormt hedrande och roligt att få priset. Nu har vi fått en bekräftelse på att vi är på rätt väg, säger Lena Klintberg, utvecklare på kultur- och fritidsförvaltningen i Eskilstuna kommun.

Förvaltningen arbetar strukturerat med jämställdhet. Kommunens bidrag till årets tävling visar hur de förändrat sina arbetssätt inom allt från musik och sport till utställningar. De har bland annat förbättrat flickornas omklädningsrum vid ett fotbollsområde, bestämt att stadsmuseets utställningar ska belysa flickors/kvinnors och pojkars/mäns historia i lika hög grad samt ökat antalet flickor på fritidsgårdarna.

– Förhoppningsvis kommer andra kommuner att inspireras av Eskilstunas arbete, säger Lillemor Dahlgren, projektledare för Jämställ.nu.

Vinnaren utses av portalens styrgrupp, ett beslut som enligt Lillemor Dahlgren var enkelt.

Priset som består av ett resestipendium på 10 000 kronor, delades ut idag på konferensen WorkingLife i Stockholm. Motiveringen som formulerats av styrgruppen bakom Jämställ.nu lyder:

Eskilstuna kommuns kultur- och fritidsförvaltning har tagit ett heltäckande grepp om sin utåtriktade verksamhet och arbetar aktivt för att identifiera jämställdhetsproblem och för att vidta lämpliga åtgärder för att lösa problemen. Det har gett resultat! Numera kan förvaltningen säkerställa en jämställd verksamhet, som möjliggör för flickor/kvinnor och pojkar/män att delta på lika villkor.

Kontakt

Lillemor Dahlgren, Jämställ.nu, lillemor@jamstall.nu, 0766-18 65 88

Lena Klintberg, Eskilstuna kommun, lena.klintberg@eskilstuna.se, 0739-50 60 72

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo