2015-11-13

Hero Image

Enträget arbete för jämställdhet i mediebranschen

Media Evolution i Skåne siktar högt och självklart för en jämställd mötesplats och branschutveckling.
Sara Ponnert, projektledare och ansvarig för internationella samarbeten på Media Evolution, berättar mer om detta arbete och frågeställaren är Helene Brewer, särskilt sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen Skåne.

Media Evolution samlar ju många branscher och yrkesgrupper med mansdominans och där männen traditionellt är de som syns.  Hur arbetar ni på Media Evolution med att fler kvinnor i till exempel spelbranschen ska synas?

– På alla events som vi håller arbetar vi stenhårt med att representationen ska vara 50/50 så väl på scenen som bland de medverkande, vi lyckas oftast, men ibland missar vi. Nyligen hade vi en workshop där vi hade bjudit in företag som arbetar med digitala strategier och utveckling, bara killar kom och representerade. Där måste vi vara uppmärksamma och utmana dem när vi ser att det händer. Vi lyfter gärna fram exempel från alla digitala branscher, spelbranschen som andra, men vi har ett projekt som nyligen startat hos oss, Game City, som bland annat kommer att titta på det för just spelbranschen.

Ni står ju bakom The Conference, en mycket uppskattad mötesplats om det senaste i den digitala världen, och som anordnas i Malmö varje augusti. Vad har ni fått för reaktioner på programmet och talarna där? Kommer kvinnorna till The Conference? Som medverkande, som deltagare? Hur har ni lyckats med det?

– När vi började göra vår konferens till ett tvådagars event i augusti bestämde vi oss att vi skulle ha en jämn fördelning på scenen, utgångspunkten var förvisso ej dåligt, vi hade redan 40 procent kvinnor på scenen, vilket många skulle ha nöjt sig med. Men vi gav oss fanken på att det gick att få det helt jämt. Och har man bestämt sig att det ska vara så, så är det bara att jobba tills man lyckats. Vi har nu haft 50/50 i tre år. En trevlig effekt av arbetet är att det återspeglar sig i våra deltagare, där har vi med 50/50, vilket ju också visar att vi når fler kvinnor i dessa mansdominerade branscher. 2015 lyckades vi även med att fördela gaget 50/50, vilket är lika viktigt.

– Vi har fått, vad jag vet, uteslutande positiva reaktioner och många vill veta hur vi har lyckats. Då kan vi referera till vår konferensansvarige, Martin Thörnkvist, som delar med sig av arbetet och inställningen man behöver för att lyckas.

Hur har ni det med representation i er styrelse? Hur har ni fått till en schyst könsfördelning?

– Under våren 2015 har vi fått till en riktigt bra fördelning, 50/50 även där och vi har nu en kvinna som är ordförande som tagit över efter två perioder med män vid klubban. Vi tycker att som ett semioffentligt initiativ måste det bara vara så och under det senaste året har vi även deltagit i Region Skånes jämställdhetsprogram för organisationer som de bidrar till finansiellt, där vi sett över organisationens arbete och påverkat där vi har kunnat.

Vad tror ni är era främsta framgångskoncept för att lyckas få jämställdhetsfrågorna att ta plats?

– Som med konferensen tror vi att det helt enkelt handlar om att bestämma sig, vill man att ens arbete och events ska nå till 100 procent av befolkningen så ska det återspeglas i vår verksamhet. Nu är vi många tjejer på Media Evolution, vilket vi ofta får en del skit för, men just nu väljer jag att se det som ett plus och att vi står som en förebild för de mansdominerade branscherna som vi arbetar för. Men i förlängningen måste även vi bli bättre där. Dock är allas ögon hos oss öppna på allt som vi kommunicerar eller arrangerar, är det bara kvinnor på bilder från ett event, eller bara män, så reagerar alla instinktivt på det.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo