2017-03-15

Hero Image

Det (o)synliga våldet – en fråga för hela kommunen?

Länsstyrelsen Östergötland presenterade igår rapporten "Det (o)synliga våldet - en fråga för hela kommunen? - en undersökning av hur socialtjänster i Östergötlands län arbetar med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck" för länets kommunstyrelseordföranden.

Arbetet med att verka för ett mer jämställt Östergötland, som innefattar att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, är en viktig uppgift såväl för Länsstyrelsen som för många andra aktörer i länet. Undersökningen har initierats av Länsstyrelsen för att öka kunskapen om hur socialtjänsten i länets kommuner arbetar med våld i nära relationer och hedersrelaterad våld och förtryck.

Uppdraget för genomförandet av undersökningen har getts till Ann-Charlotte Münger, lektor vid Linköpings universitet. Hon är huvudförfattare och vetenskapligt ansvarig för undersökningen. Maha Eichoue, samordnare på Länsstyrelsen Östergötland, har ansvarat för samordningen av arbetet och bidragit med den regionala kunskapen och utvecklingen av arbetet i länet.

I Svergie har jämställdhetspolitiken det övergripande målet att att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Till detta finns sex delmål där det här arbetet berör det sista:

  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
    Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo