2018-03-01

Hero Image

Cause of death: Woman

Utställningen Cause of Death: Woman är en journalistisk granskning av våld mot kvinnor i tio länder.

En av tre kvinnor världen över utsätts för fysiskt, sexuellt eller annan typ av våld under sin livstid. Utställningen visas i samband med FN:s internationella kvinnodag. Bakom projektet står Karin Alfredsson, Linda Forsell, Kerstin Weigl och Unizon.

Utställningen äger rum 2 mars – 15 mars på Stadsbiblioteket i Göteborg.

Aktiviteter i samband med utställningen:

  • 2 mars, invigning av utställningen. Lena Berg föreläser om kopplingen mellan våld, genus, män och maskulinitet.
  • 8 mars Internationella kvinnodagen. Open Hearing om mäns våld mot kvinnor
  • 13 mars Föreläsning med Stina Wollter

Läs mer i inbjudan som du hittar som pdf här till höger.

Utställningen arrangeras av Länsstyrelsen Västra Götalands län, Samordningsförbundet Göteborg Centrum, Samordningsförbundet Göteborg Väster och Samordningsförbundet Insjöriket.

Projektet har en egen webbplats där du kan hitta kursmaterial, material för att sätta upp utställningen, quiz, bildspel, intervjuer med överlevande och mycket mer. Här går också att titta specifikt på en rad olika länder.

 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo