2015-03-09

Hero Image

Avstamp för jämställda myndigheter

Från och med i år blir jämställdhetsintegrering ännu mer centralt i svensk jämställdhetspolitik. På konferensen Avstamp #Jimställdhet möttes de 41 myndigheter som ska anta utmaningen att förverkliga en jämställd samhällservice till år 2018.

– Myndigheter har en väldigt stark roll i Sverige jämfört med andra länder. Därför är det viktigt att ni känner er som en del av arbetet med den nationella jämställdhetspolitiken.

Det sa Åsa Regnér vid konferensen Avstamp #Jimställdhet på Norra Latin i Stockholm den 4 mars. 300 personer, varav 40 generaldirektörer för några av Sveriges största myndigheter, hade samlats för ett gemensamt avstamp för den utökade satsningen Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM).

Radikal tanke

Genom JiM-satsningen har 41 statliga myndigheter fått ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering. Strategin i sig är inte ny. I Sverige började arbetet med jämställdhetsintegrering redan för 20 år sedan.

– Jämställdhetsintegrering var en radikal tanke, den uppkom eftersom det inte längre gick att jobba med jämställdhet vid sidan om ordinarie arbete. Ska det bli någon förändring måste jämställheten finnas där beslut fattas varje dag. Trots det fortsatte arbetet med tidsbundna och sidoorganiserade projekt vilket går emot hela idén med integrering, sa Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning.

”Ska det bli någon förändring måste jämställheten finnas där beslut fattas varje dag.”

För att trappa upp arbetet valde regeringen år 2011 ut 18 myndigheter som skulle arbeta mer organiserat. Det var startskottet för första delen av JiM-satsningen. De medverkande myndigheterna fick direkta uppdrag av sina departement att sätta igång med jämställdhetsintegreringsarbetet och Nationella sekretariatet fick i uppdrag att vara stödstruktur, något som hade efterfrågats under alla år.

– Jämställdhetspolitiken är ett av få, om inte det enda, politikområdet som är helt utan myndighetstruktur. Det fanns tidigare inget stöd för myndigheter som vill jobba med detta. Arbetet förväntas sätta igång av sig självt, sa Kerstin Alnebratt.

Kvinnor hamnade i skymundan

Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen var med i den första satsningen, då i egenskap av generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Han menar att just stödstrukturen var en av anledningarna till att de ville vara med.

– Den här typen av integreringsfrågor har svårare att få fäste i myndighetsstrukturen än vad man tror. Det krävs ett ganska gediget arbete och vi behövde stöd för att komma igång.

I arbetet har de upptäckt flera exempel på ojämställdhet i sin verksamhet. Bland annat att kvinnors arbetsmiljörelaterade ohälsa har hamnat i skymundan.

– Det man inte ser eller läser om i tidningarna är att det finns en stor grupp kvinnor inom till exempel vård och omsorg som slits ut. Om man inte analyserar siffrorna så är det lätt att det blir männens arbetsmiljö som står i centrum: byggsektorn, industrin, transport. Men om du tittar en gång till så växer till exempel äldreomsorgen i betydelse vad gäller skadlig arbetsmiljö.

Måste sticka ut hakan

För att lyckas med jämställdhetsintegrering räcker det inte med en engagerad handläggare eller generaldirektör. Det gäller att få in jämställdhetsperspektivet i strukturerna så att det sippra ut i organisationen och på Försäkringskassan har de satsat på processerna.

– Vi har jobbat med policys och riktlinjer som vi använder när vi utbildar nya medarbetare, att de ska ta hänsyn till jämställdhetsfaktorer, ha normkritiska glasögon, att osakliga könsskillnader inte ska förekomma. Med över 10 000 medarbetare måste det byggas in i systemet. För till syvende och sist handlar det om just den handläggare du möter, säger generaldirektör Ann Persson Grivas.

”Det räcker inte att vakna på morgonen och känna sig lite lätt feministisk, eller ens superfeministisk.”

Även jämställdhetsminister Åsa Regnér vill ha en tydligare styrning i jämställdhetspolitiken och sätta upp ett antal strategiska mål som kan mäta om utvecklingen går framåt både i ett kortare och i ett längre perspektiv. Dessa målsättningar måste stärkas av det arbete som myndigheterna gör och att allt måste gå åt samma håll.

– Det räcker inte att vakna på morgonen och känna sig lite lätt feministisk, eller ens superfeministisk. En feministisk regering måste sticka ut hakan och flytta fram positionerna, sa Åsa Regnér.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo