2013-03-11

Hero Image

Arbetsgivares kunskaper om genus och arbetsmiljö synas

Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män. Dessutom avslutar fler kvinnor sitt arbetsliv i förtid på grund av ohälsa. Nu vill Arbetsmiljöverket höja arbetsgivarnas kunskap om vad de vinner på en jämställd arbetsmiljö.

Denna vecka fortsätter Arbetsmiljöverket granskningen av kvinnor och mäns arbetsmiljö, som de inledde i samband med den internationella kvinnodagen förra veckan. Arbetsmiljöverkets inspektörer kommer att undersöka arbetsmiljön för kvinnor och män för att försäkra sig om att båda könen har likvärdiga förutsättningar för en god arbetsmiljö. Det kommer att ske på 450 arbetsplatser, oavsett bransch, skriver Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande. – Syftet är att uppmärksamma arbetsgivarna på vad de kan vinna på ett genusperspektiv och hur det kan tillämpas i arbetsmiljöarbetet, säger Boel Callermo, avdelningschef och ansvarig för Arbetsmiljöverkets fyraåriga regeringsuppdrag om kvinnors arbetsmiljö. – Ett genusperspektiv kan handla om att undersöka om kvinnors och mäns förutsättningar för att undvika skador och ohälsa är lika högt prioriterade. Till exempel kan vi hjälpa till att upptäcka om verktyg och skyddskläder skiljer sig åt beroende på arbetstagarens kön, fortsätter hon. Bakgrunden till uppdraget är att kvinnors ohälsa är utbredd. Kvinnor har dubbelt så många ersatta sjukskrivningsdagar som män. Många kvinnor arbetar dessutom i yrken där både stress och belastningsskador samverkar och resulterar i sjukskrivningar.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo