2017-02-21

Hero Image

Andel myndigheter som får jämställdhets-uppdrag ökar

Jämställ.nu listar varje år alla myndigheter med jämställdhetsuppdrag. Nu finns listan för 2017 publicerad.

Sveriges myndigheter ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Beslut och lagar rörande jämställdhet utgör inget undantag. Sedan 2012 har Jämställ.nu listat alla myndigheter som har skrivelser om jämställdhet i sina instruktioner, regleringsbrev och uppdrag från regeringen.

För varje år har antalet myndigheter med jämställdhetsskrivelser ökat. Det finns totalt 337 myndigheter i Sverige. I år, 2017, har 128 av dessa uppdrag som att exempelvis jämställdhetsintegrera sin verksamhet eller rapportera könsuppdelad statistik. Motsvarande siffra 2016 var 100. Många av de myndigheter som tillkommit i listan i år är högskolor och universitet.

 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo