2014-03-13

Hero Image

Alla skrev på för jämställdhet i Norrbotten

Norrbotten ska bli Sveriges första jämställda län. Samtliga kommuner och Norrbottens läns landsting är överens om att senast 2020 erbjuda lika vård och samhällsservice till länets alla invånare, oavsett kön.

Det är en följd av att samtliga kommuner och landstinget i Norrbotten nu har undertecknat den europeiska jämställdhetsdeklarationen.

Jämställdhet skapas på den lokala och regionala nivån, i människors vardagsliv. Det är utgångspunkten för den europeiska jämställdhetsdeklarationen.

Bakom deklarationen står de europeiska kommunförbundens samarbetsorganisation, CEMR. Deklarationen omfattar ett 30-tal artiklar om allt från politisk representation och arbetsgivarfrågor, till bostad, kultur, integration, stadsplanering och upphandling.

Undertecknarna ska ta fram en handlingsplan för sitt jämställdhetsarbete. Strategin som ska användas är jämställdhetsintegrering, dvs. att införliva ett jämställdhetsperspektiv i alla delar av beslutsfattande och verksamhet.

SKL, som var med och tog fram deklarationen, skrev på när den lanserades 2006. Vid årsskiftet 2013−2014 hade 105 kommuner, landsting och regioner skrivit på deklarationen. Tillsammans omfattar de nästan 90 procent av landets befolkning.

Kommunerna och landstinget i Norrbotten presenterar sitt arbete med jämställdhetsdeklarationen på Nordiskt forum 2014 i Malmö.

Här kan du se en karta med alla som undertacknat CEMR-deklarationen.

Streckade områden utgör landsting/regioner som skrivit på deklarationen och gröna områden är kommuner som undertecknat den.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo