Var i Norden vill du vara?

Rösta med fötterna – gå dit du får den jämställdhet du vill ha. Som nordbo behöver du inte ens pass. Men söker du jämställdhetsparadiset krävs en annan karta än den som turistbyrån ger dig.

Den nordiska välfärdsstaten marknadsförs som världsunik. Detsamma gäller jämställdhet – ”Norden är bäst i världen!” Ändå finns ingen enhetlig nordisk välfärd eller jämställdhetspolitik. Tvärtom gäller det att förflytta dig försiktigt om du tror att rättigheter och förmåner i ett land överförs till ett annat. Som rätten till abort och föräldraledighet eller plikten att delta i militärtjänstgöring eller fixa sin skollunch själv.

Nordisk information för kunskap om kön – NIKK – skall bidra till ett gott kunskapsunderlag för den nordiska jämställdhetspolitiken. Det gör vi genom att synliggöra fakta och forskning, politik och praktik i fem länder och tre självstyrande länder.

Det är ingen enkel karta. Norden är olika. Det är varm och samhällsfinansierad lunch på dagis och skola i Finland och Sverige, medan danska och norska barn förutsätts breda sina mackor själva. Eller deras föräldrar. Som kan eller inte kan vara av samma kön. Och så fortsätter olikheterna.

”Island har kanske världens mest radikala föräldraförsäkring medan Danmark tar bort pappakvoten.”

Abort är en rättighet i tre av de nordiska länderna, i Finland, Färöarna, Island och Åland skall den sökas. Island har kanske världens mest radikala föräldraförsäkring medan Danmark tar bort pappakvoten. Sexköp är ok i ett land, kriminaliserat i ett annat. Löneskillnaderna är störst i Norge, Grönland och Sverige har högst abortfrekvens, färöiska och åländska kvinnor lever längst, grönländska män kortast.

Att kunna välja sin jämställdhetsverklighet själv är en frestande tanke. Att jag som nordbo får välja den politik som passar: rätt till abort, subjektiv rätt till föräldraskap, utjämning av maktförhållanden genom kvoter, och så vidare. Och om vi som väljer lika omfördelade oss i Norden – hur skulle proportionerna bli? Räcker till exempel Islands yta för sexköpsmotståndarna – eller är det tvärtom? Och fördelningen kvinnor, män och transpersoner i olika delar av Norden – hur skulle den se ut?

Nu är detta ingen utopisk tankelek, folk röstar redan med fötterna. Många unga kvinnor har lämnat Färöarna – liksom andra glest befolkade områden i Norden – i så stor grad att befolkningsutvecklingen är hotad. Hur stor betydelse har jämställdhetspolitiken – eller bristen på jämställdhet – för dessa förflyttningsrörelser?

Jag har tjuvlyssnat på grönländska kvinnor som säger att de aldrig mött en gynekolog på Grönland och betvivlar att de existerar. Pappor som vill dela omsorgen bör vallfärda till Island senast år 2016. Då har den pågående föräldraledighetsreformen genomförts fullt ut och bägge föräldrar har sin subjektiva rätt till fem månaders ledighet – och ytterligare två månader att enas om.

”Bristen på jämställdhet i Norden är inget lyxproblem. Kampen mot våld och intolerans handlar om liv och död.”

Bristen på jämställdhet i Norden är inget lyxproblem. Kampen mot våld och intolerans handlar om liv och död. Norden hamnar högt i jämställdhetsindex. För någon är det en signal om att sluta jobba med jämställdhetsfrågorna. Logiken är lika god som den att världsmästare i en idrottsgren inte behöver träna mer.

NIKK har varit ute på en nordisk turné för att möta jämställdhetskunniga i alla länder. Vi har presenterats för många frågeställningar och många behov av samarbete. Som en röd tråd går berättelserna om satsningar och bakslag, om framgångar och osäkerhet med nya politiska vindar. Det går framåt, men det går också bakåt. Vi hör att resurserna är begränsade – att recession och sparåtgärder har nedprioriterat jämställdhetsarbetet. Dålig ekonomi som argument för ojämställdhet, det köper vi inte. Tvärtom, satsning på jämställdhet kan få folk att rösta med fötterna.

Maria Grönroos
Maria har arbetat med forskningsinformation om genus och jämställdhet i halva sitt liv, och var tidigare chef för KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning vid Norges forskningsråd. Idag är hon verksamhetschef för NIKK, Nordisk information för kunskap om kön.

Kategorier

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo