Pensionsmyndighetens råd: dela på ansvaret

Pensionen är en spegling av de val vi gjort i livet. Kvinnor jobbar ofta i låglöneyrken, tar ett stort ansvar för hem och barn, jobbar deltid. Resultatet av detta speglas i lönekuverten och i de orange pensionskuverten.

”Det är uppenbart för oss att både pensionssparare och pensionärer vinner på att vi blir duktigare på att integrera ett könsperspektiv i vår verksamhet.”

Pensionsmyndigheten fick 2013, som en av arton myndigheter, regeringens uppdrag att göra en plan för hur vi ska jämställdhetsintegrera vår kärnverksamhet. Samma uppdrag finns också i myndighetsinstruktionen från Pensionsmyndighetens bildande 2010. Det är uppenbart för oss att både pensionssparare och pensionärer vinner på att vi blir duktigare på att integrera ett könsperspektiv i vår verksamhet.

Närmare hälften av de kvinnor som går i pension idag har så låg intjänad pension att de får garantipension för att komma upp i en godtagbar levnadsnivå, mot en fjärdedel bland männen. Ett råd från Pensionsmyndigheten till alla gifta och sammanboende är att dela på ansvaret för barn och hem, dela på deltiden och att överlåta den enes premiepension eller spara i privat pensionsförsäkring till den av dem som har lägst inkomst.

Nu har vi vidtagit ett flertal åtgärder för att konkretisera innebörden av jämställdhetsuppdraget och är på god väg att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Förutom vårt arbete med att nå ut till människor mitt i livet, där kvinnorna är en särskilt prioriterad grupp, har vi fler aktiviteter på gång för att integrera jämställdheten:

  • Vi använder könsuppdelad statistik i uppföljningen av våra informationsaktiviteter (det är fler män som är registrerade användare på minpension.nu och bland de registrerade är män mer aktiva än kvinnor i att göra prognoser för sin framtida pension)
  • En språkgranskare med genuskunskap ser över text- och bildmaterial på vår webbsida
  • Vi har för första gången gjort en jämställdhetsanalys av bostadstillägg (majoriteten av de som har behov av bostadstillägg är kvinnor, cirka 80 procent)
  • I samarbete med Fredrika Bremerförbundet har vi seminarier i Almedalen samt på Nordiskt forum (en nordisk kvinnokonferens med ca 15 000 besökare under fyra dagar i juni)

En viktig förutsättning för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete är att ha med sig hela ledningen och där känner jag stort stöd från alla chefer i myndigheten. Om inte vi i ledningen lyfter dessa frågor kan vi inte förvänta oss att medarbetarna ska göra det i mötet med pensionssparare och pensionärer, i handläggningen av ärenden, i kundservice och i hela vår verksamhet. Vi har kommit en bra bit på väg men har fortfarande mycket kvar att göra innan vi kan säga att jämställdhetsarbetet är helt integrerat i vår kärnverksamhet.

Katrin Westling Palm
Katrin Westling Palm är generaldirektör på Pensionsmyndigheten sedan 2009. Hon har tidigare arbetat som överdirektör på Skatteverket och planeringschef på Riksskatteverket.
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo