Kalender

Kalendern baserar sig på Genderkalendern som är ett samarbete mellan NIKK, Kilden i Norge, Kvinfo i Danmark, Koordinationen for kønsforskning i Danmark, Minna i Finland och Nationella sekretariatet för genusforskning. På sidan Genderkalendern kan du nå kalendarierna på respektive lands webbplats. Följ länken nedan.

En fullständig förteckning av internationella arrangemang hittar du på Genderkalenderns webbplats.

Datum Plats Beskrivning Typ Länk
2019-06-13 Uppsala

Maskulinitet: Arbete och fritid

Maskulinitetsgruppen vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, bjuder in till symposiet Maskulinitet: Arbete och fritid.

Läs mer
Seminar Uppsala Universitet, Centrum för genusvetenskap
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo