Kalender

Kalendern baserar sig på Genderkalendern som är ett samarbete mellan NIKK, Kilden i Norge, Kvinfo i Danmark, Koordinationen for kønsforskning i Danmark, Minna i Finland och Nationella sekretariatet för genusforskning. På sidan Genderkalendern kan du nå kalendarierna på respektive lands webbplats. Följ länken nedan.

En fullständig förteckning av internationella arrangemang hittar du på Genderkalenderns webbplats.

Datum Plats Beskrivning Typ Länk
2019-11-25 Umeå

Hur överbryggar vi kunskapsglappet mellan forskning, museer och samhälle genom regional samverkan?

Workshopen undersöker glapp mellan lärosäten, museer och besökare. Hur förmedlas kunskap utifrån de tvärvetenskapliga perspektiv som museer arbetar med? Hur kan museer arbeta med olika förståelser och kunskapsbehov i möten med forskning och besökare?

Läs mer
Seminar Nätverket Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo