Kalender

Kalendern baserar sig på Genderkalendern som är ett samarbete mellan NIKK, Kilden i Norge, Kvinfo i Danmark, Koordinationen for kønsforskning i Danmark, Minna i Finland och Nationella sekretariatet för genusforskning. På sidan Genderkalendern kan du nå kalendarierna på respektive lands webbplats. Följ länken nedan.

En fullständig förteckning av internationella arrangemang hittar du på Genderkalenderns webbplats.

Datum Plats Beskrivning Typ Länk
2019-11-28 Stockholm

Klara K-dagen 2019 - en eftermiddag med fokus på jämställdhet och ledarskap

Lyft blicken och följ pengarna – så hänger jämställdhet, tillväxt och utveckling ihop

Läs mer
Conference Klara K
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo