Kalender

Kalendern baserar sig på Genderkalendern som är ett samarbete mellan NIKK, Kilden i Norge, Kvinfo i Danmark, Koordinationen for kønsforskning i Danmark, Minna i Finland och Nationella sekretariatet för genusforskning. På sidan Genderkalendern kan du nå kalendarierna på respektive lands webbplats. Följ länken nedan.

En fullständig förteckning av internationella arrangemang hittar du på Genderkalenderns webbplats.

Datum Plats Beskrivning Typ Länk
2020-01-30 Stockholm

Motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin: Stockholm

Inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin arrangeras nu tre regionala heldagsträffar för att fortsätta dialogen om hur vi tillsammans driver arbetet framåt.

Läs mer
Course Karolinska Institutet | KTH | MU | NSFG | SUHF | UHR
2020-01-30 Stockholm

Motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin: Stockholm

Inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin arrangeras nu tre regionala heldagsträffar för att fortsätta dialogen om hur vi tillsammans driver arbetet framåt.

Läs mer
Course Karolinska Institutet | KTH | MU | NSFG | SUHF | UHR
2020-01-30 Stockholm

Motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin: Stockholm

Inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin arrangeras nu tre regionala heldagsträffar för att fortsätta dialogen om hur vi tillsammans driver arbetet framåt.

Läs mer
Course Karolinska Institutet | KTH | MU | NSFG | SUHF | UHR
2020-02-13 ANGERED

Agenda 2030 och jämställdhetspolitiken

Jämställdhetsmyndigheten erbjuder en heldagskurs om de globala målen och dess relation till jämställdhetspolitiken.

Läs mer
Course Jämställdhetsmyndigheten
2020-02-17 Göteborg

Föreläsning: Damm- och bacillskräck förr och nu

Välkommen på en öppen föreläsning med Agnes Wold på KvinnSam - nationellt bibliotek för genusforskning tillsammans med Kvinnliga Akademikers Förening.

Läs mer
Lecture KvinnSam | Kvinnliga akademikers förening
2020-02-17 Göteborg

Föreläsning: Damm- och bacillskräck förr och nu

Välkommen på en öppen föreläsning med Agnes Wold på KvinnSam - nationellt bibliotek för genusforskning tillsammans med Kvinnliga Akademikers Förening.

Läs mer
Lecture KvinnSam | Kvinnliga akademikers förening
2020-05-15 - 2020-06-15 Stockholm

Forskarkurs hösten 2020: Kreativt akademiskt skrivande (7,5 hp)

Hösten 2020 startar temat Genus, kunskap och metodologi på Humanistiska fakultetens forskarskola, anordnat av Genusakademin. Under höstterminen ges inom temat forskarkursen Kreativt akademiskt skrivande.

Läs mer
PhD-course Stockholms universitet
2020-05-26 online

Webinar “The COVID pandemia: how are Women and the feminist movement in Latin America being impacted?”

This webinar will give analysis and insight into how the COVID pandemia and the different government's measures are impacting women and the feminist movements in Latin America.

Läs mer
Seminar Gothenburg University
2020-05-26 Online

Inbjudan till FACEBOOK LIVE: Webbseminarium om Storasysterrapporten 2020

Storasyster bjuder in till webbseminarium om Storasysterrapporten som fokuserar på kopplingen mellan sexuellt våld och suicid.

Läs mer
Seminar Storasyster
2020-06-09 Online

Kurs om Agenda 2030 och jämställdhetspolitiken (online)

Efterfrågan på Jämställdhetsmyndighetens heldagskurs om de globala målen och dess relation till jämställdhetspolitiken är fortsatt stor, och då vi tvingades ställa in förra tillfället på grund av den rådande Coronapandemin erbjuder vi nu ett nytt kurstillfälle som sker digitalt.

Läs mer
Course Jämställdhetsmyndigheten
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo