2013-04-19

Hero Image

AIK satsar på fotboll för alla

AIK Fotboll satsar på ett nytt jämlikhetsprojekt vars syfte är att skapa en fotbollsmiljö fri från rasism, sexism och homofobi. Arbetet startar i AIK men materialet ska senare spridas till andra klubbar.

Inom projektet ”Fotboll för alla” ska ett utbildningsmaterial tas fram för tränare som vill skapa en fotboll där alla barn och unga ska kunna känna sig välkomna och trivas. Materialet ska underlätta för tränare att ta upp frågor som rör rasism, sexism och homofobi och materialets filmer och övningar ska kunna vara en självklar och rolig del i fotbollsträningen.

– Vi tror på fotbollen och idrotten som en positiv kraft, där människor möts och utvecklas tillsammans. För att AIK Fotboll skall kunna vara en mötesplats för alla, behöver vi se till att alla aktiva i klubben trivs, säger John Wall, ansvarig skolsamarbete AIK Fotboll, i ett pressmeddelande från klubben (16/4).

Projektet vänder sig i första hand till pojk- och flicklagen, då man menar att det är ett bra ställe att börja för att lägga grunden till ett medvetet förhållningssätt till normer och ett schysst förhållningssätt till varandra. Men tanken är att värderingarna sedan ska spridas i organisationen, då många spelare senare blir supporters och många blir tränare.

Projektet finansieras av Arvsfonden och samarbetspartners är Amphi Produktion, Gestriklands Fotbollsförbund, RFSL, RFSU, RFSU Stockholm och SKR.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo