2017-02-21

Hero Image

HAHA som skapar mer AHA

Statistik om jämställdhet och ojämställdhet kan vara ett viktigt verktyg för förändring. Men för att det ska lyckas behöver siffrorna presenteras på ett sätt som människor verkligen kan ta till sig och förstå. En aha-upplevelse helt enkelt!

Med målet att skapa aha-upplevelser kring jämställdheten i Värmland har Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland, med stöd av Tillväxtverket, skapat sidan: http://www.ahavarmland.se/.

Där hittar du massor av fakta och statistik om hur det ligger till med jämställdheten i Värmland. Det är något som undersöks vartannat år för att skapa medvetenhet och förändring. Den här gången har några av Sveriges främsta stå upp-komiker hjälp till för att nå ut ännu bredare. Länsstyrelsen och Region Värmlands förhoppning är att HAHA ska skapa mer AHA.

Några frågor från sidan att fundera vidare på:

  • Spelar det någon roll om det är män eller kvinnor som fattar beslut?
  • Hur ser det ut om vi jämför ledarskapet i offentlig sektor och det privata näringslivet?
  • Vilken betydelse får våra utbildnings- och yrkesval för livstidsinkomsten?
  • I genomsnitt arbetar kvinnor och män lika mycket, men män utför mer betalt förvärvsarbete och kvinnor mer obetalt hemarbete. Vem förlorar på det?
  • Vad kostar ojämställdheten dig?
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo