Tillbaka till listan

XI Nordiska kvinno- och genushistorikermötet

Datum: 2015-08-19 - 2015-08-21
Plats: Stockholm
Arrangör: SKOGH
Typ: Conference

XI Nordiska kvinno- och genushistorikermötet

Konferensens huvudtema är Kön, historia, framtider. Arrangörerna vill därmed fästa uppmärksamhet på framåtblickande och nyskapande riktningar inom det kvinno- och genushistoriska fältet, nya empiriska, teoretiska och metodologiska horisonter, kritisk historia samt diskussioner om disciplinens framtid. Vad kan kvinno- och genushistoriska perspektiv bidra med - till historieämnena, till akademisk forskning mer generellt, och till samhället? Vilka framtida utmaningar och förändringar står fältet inför? En viktig diskussionspunkt under konferensen kommer också att vara de nordiska kvinno- och genushistorikermötenas framtid och frågan om framtida organiseringsformer inom det nordiska kvinno- och genushistorikerfältet.

Keynoteföreläsningar och plenumsessioner kommer att vara kopplade till huvudtemat Kön, historia, framtider. Inbjudna keynote speakers är Madina Tlostanova från Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moskva, och Alexandra Shepard, redaktör för Gender & History, University of Glasgow